var _hmt =?_hmt ||?[www.syzpdl.com];
(function()?{
??var hm =?document.createElement("script");
??hm.src =?"https://#/hm.js?7988c8f41d9cb9e01b20c89cc04540d1";
??var s =?document.getElementsByTagName("script")[0];?
??s.parentNode.insertBefore(hm,?s);
})();

山东冠县顺源电炉有限公司

串联逆变中频电源
分享到:
串联逆变中频电源
市场价: 0.0
价格:
0.00
产品详情

串联逆变中频炉中频电源的特点:

中频电源控制系统采用我公司独特的设计控制芯片,目前是最先进的控制方式。串联谐振电源具有功率因数高(≥0.95),谐波含量小,电效率高,整流控制简单,设备启动成功率100%(在任工况下不存在启动困难的现象)。

1、因数始终大于0.95,

2、整流满开放,12脉中频电源高次谐波小,整流输出电压恒定不变,波形好,因此设备的运行效率高,可以节约10~20%电能,节能效果明显。

3、串联谐振设计控制线路数字化的电子控制,全部触发信号通过光耦传输。符合国际,国内规范的电气安全设计标准。  

用12脉可控硅中频电源供电,不含5、7次谐波分量,按照谐波分析,12脉整流电源产生的谐波影响大大小于6脉普通KGPS中频电源。 控制系统全数字化,起动成功率达到100%.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |